Bitcoin, bir dijital para olarak çalışır. İşlemlerin gerçekleştirilmesi için bir blok zinciri kullanılır. Bu blok zinciri, tüm işlemlerin kayıtlarının tutulduğu bir veri yapısıdır ve her işlem için bir “blok” oluşturur. Bu bloklar, birbirlerine bağlı olarak sıralanır ve zincir oluşur.

Her işlem için, bir ödeme yapılması istenir ve bu ödeme, bir “madenci” tarafından onaylanır. Madenciler, işlemleri doğrulamak ve yeni blokları zincire eklemek için çalışırlar. Bu işlemi gerçekleştirmek için, madenciler bir matematiksel problemin çözümünü bulmak zorundadırlar. Bu problemin çözümü, bir “nonce” değeri olarak adlandırılır.

Bir kez bir madenci bir nonce değeri bulur ve bu değer doğrulandıktan sonra, o madenci ödül olarak yeni bir Bitcoin üretebilir. Bu süreç, işlemlerin doğrulanması için kullanılan bir sistem olarak adlandırılır ve “Proof of Work” (işlem kanıtı) olarak adlandırılır. Bu sistem, işlemlerin değiştirilmemesini ve gerçekleştirilen ödemelerin geri alınamamasını sağlar.