Avalanche, 3 yerleşik blok zincirine sahiptir: Exchange Zinciri (X-Chain), Platform Zinciri (P-Chain) ve Sözleşme Zinciri (C-Chain). 3 blok zincirinin tümü Birincil Ağ tarafından doğrulanır ve güvence altına alınır. Birincil Ağ özel bir alt ağdır ve tüm özel alt ağların tüm üyeleri aynı zamanda en az 2.000 AVAX stake ederek Birincil Ağın üyesi olmalıdır.

Subnetler

Bir subnet veya alt ağ, bir dizi blok zincirinin durumu üzerinde fikir birliğine varmak için birlikte çalışan dinamik bir doğrulayıcı kümesidir. Her blok zinciri, tam olarak bir alt ağ tarafından doğrulanır. Bir alt ağ, birçok blok zincirini doğrulayabilir. Bir node birçok alt ağın üyesi olabilir.

Bir alt ağ kendi üyeliğini yönetir ve kurucu doğrulayıcılarının belirli özelliklere sahip olmasını gerektirebilir. Bu çok kullanışlıdır ve sonuçlarını aşağıda daha derinlemesine inceliyoruz:

Uyum

Avalanche’ın alt ağ mimarisi, mevzuat uyumluluğunu yönetilebilir hale getirir. Yukarıda belirtildiği gibi, bir alt ağ, doğrulayıcıların bir dizi gereksinimi karşılamasını gerektirebilir.

Bazı gereksinim örnekleri şunları içerir:

Doğrulayıcılar belirli bir ülkede bulunmalıdır

Doğrulayıcılar bir KYC/AML kontrollerini geçmelidir

Doğrulayıcılar belirli bir lisansa sahip olmalıdır

( Bu gereksinimler Avalanche Birincil Ağı için geçerli değildir.)

Özel Blok Zincirleri için Destek

Yalnızca önceden tanımlanmış belirli doğrulayıcıların katılabileceği bir alt ağ oluşturabilir ve blok zincirlerinin içeriğinin yalnızca bu doğrulayıcılar tarafından görülebileceği özel bir alt ağ oluşturabilirsiniz. Bu, bilgilerini gizli tutmakla ilgilenen kuruluşlar için idealdir.

Separation of Concerns (SoC) 

Heterojen bir blok zinciri ağında, bazı doğrulayıcılar belirli blok zincirlerini doğrulamak istemeyeceklerdir çünkü bu blok zincirlerle hiçbir ilgileri yoktur. Alt ağ modeli, doğrulayıcıların yalnızca önemsedikleri blok zincirleriyle ilgilenmelerine olanak tanır. Bu, doğrulayıcılar üzerindeki yükü azaltır.

Uygulamaya Özel Gereksinimler

Farklı blok zinciri tabanlı uygulamalar, doğrulayıcıların belirli özelliklere sahip olmasını gerektirebilir. Büyük miktarda RAM veya CPU gücü gerektiren bir uygulama olduğunu varsayalım. Bir Alt Ağ, uygulamanın yavaş doğrulayıcılar nedeniyle düşük performanstan etkilenmemesi için doğrulayıcıların belirli donanım gereksinimlerini karşılamasını gerektirebilir.

Sanal makineler

Bir Sanal Makine (VM), bir blok zincirinin uygulama düzeyindeki mantığını tanımlar. Teknik açıdan, blok zincirinin durumunu, durum geçiş işlevini, işlemlerini ve kullanıcıların blok zinciri ile etkileşime girebilecekleri API’yi belirtir. Avalanche üzerindeki her blok zinciri, bir VM örneğidir.

Bir VM yazdığınızda, ağ oluşturma, fikir birliği ve blok zincirinin yapısı gibi daha düşük seviyeli mantıkla ilgilenmenize gerek yoktur. Avalanche bunu perde arkasında yapar, böylece inşa etmek istediğiniz şeye odaklanabilirsiniz.

Bir VM’yi bir blok zinciri için bir plan olarak düşünün; Her biri aynı kural setini izleyen ancak mantıksal olarak diğer blok zincirlerinden bağımsız olan birçok blok zinciri oluşturmak için aynı VM’yi kullanabilirsiniz.

Neden Sanal Makineler?

İlk başta, blok zinciri ağlarında önceden tanımlanmış, statik bir işlevsellik kümesine sahip bir Sanal Makine (VM) vardı. Bu katı, yekpare tasarım, bu tür ağlarda hangi blok zinciri tabanlı uygulamaların çalıştırılabileceğini sınırladı.

Özel merkezi olmayan uygulamalar isteyen insanlar, sıfırdan kendi tamamen yeni blok zinciri ağını oluşturmak zorunda kaldı. Bunu yapmak çok fazla zaman ve çaba gerektirdi, sınırlı güvenlik sağladı ve genellikle hiçbir zaman yerden kalkmayan ısmarlama, kırılgan bir blok zinciriyle sonuçlandı.

Ethereum, akıllı sözleşmelerle bu sorunu çözme yolunda bir adım attı. Geliştiricilerin ağ oluşturma ve fikir birliği konusunda endişelenmelerine gerek yoktu, ancak merkezi olmayan uygulamalar oluşturmak hala zordu. Ethereum VM’nin performansı düşüktür ve akıllı sözleşme geliştiricilerine kısıtlamalar getirir. Solidity ve Ethereum akıllı sözleşmeleri yazmak için kullanılan diğer birkaç dil, çoğu programcıya yabancıdır.

Avalanche VM’leri (AVM’ler), blok zinciri tabanlı merkezi olmayan bir uygulamayı tanımlamayı kolaylaştırır. Geliştiriciler, Solidity gibi yeni, sınırlı diller yerine Go’da sanal makineler yazabilir (gelecekte diğer diller desteklenecektir).

Exchange Chain (X-Chain)

X-Chain, dijital akıllı varlıkların yaratılması ve ticareti için merkezi olmayan bir platform olarak hareket eder, gerçek dünyadaki bir kaynağın (örneğin, hisse senedi, tahviller) bir temsili ve davranışını yöneten bir dizi kurala sahiptir.

X-Chain’de işlem gören bir varlık AVAX’tır. Avalanche üzerinde bir blok zincirine işlem yaptığınızda, AVAX cinsinden bir ücret ödersiniz.

X-Chain, Avalanche Virtual Machine’in (AVM) bir örneğidir. X-Chain API, müşterilerin X-Chain’de ve AVM’nin diğer örneklerinde varlıklar oluşturmasına ve ticaret yapmasına olanak tanır. 

Platform Chain (P-Chain)

P-Chain, Avalanche üzerindeki meta veri blok zinciridir ve doğrulayıcıları koordine eder, aktif alt ağları takip eder ve yeni alt ağların oluşturulmasını sağlar. P-Chain, Snowman konsensüs protokolünü uygular.

P-Chain API, müşterilerin alt ağlar oluşturmasına, alt ağlara doğrulayıcılar eklemesine ve blok zincirleri oluşturmasına olanak tanır.

Contract Chain (C-Chain)

C-Chain, C-Chain’in API’sini kullanarak akıllı sözleşmelerin oluşturulmasına izin verir.

C-Chain, Avalanche tarafından desteklenen Ethereum Sanal Makinesinin bir örneğidir.

kaynak : https://docs.avax.network/learn/platform-overview/

EJBDiW5SCKs5gmvQbEeALeiMKZ9VtFVYwsuf2eSPXYuL