ICHIMOKU İndikatörü Tarihi 

1930’lu yıllarda Japon gazeteci Goichi Hosoda tarafından yaklaşık 30 yıl süren çalışmalar sonucunda oluşturulmuştur.

Uzunca süren test aşamalarının sonunda 1968 yılında piyasaya sürülmüştür.

Kısa süre içerisinde Asya ve Japon piyasalarının en çok kullandığı gösterge haline geldi.

Bu trade aracının etkisi ve güvenilirliği anlaşıldıktan sonra 1990’lı yıllardan itibaren Avrupa piyasalarında kullanılmaya başlandı.

ICHIMOKU KINKO HYO (DENGE GRAFİKLERİNE BİR BAKIŞ)

ICHIMOKU KINKO HYO Bileşenleri ;

  • Tenkan Sen (Turning/Conversation Line) Dönüş Çizgisi
  • Kijun Sen (Standart/Base Line) Standart Çizgi
  • Senkou Span A (Leading Span A) Öncü Span 1 
  • Senkou Span B (Leading Span B) Öncü Span 2 
  • Chikou Span (Lagging Span) Gecikmeli Span

TENKAN SEN 

Geriye dönük 9 bardaki görülen en yüksek ve en düşük değerin hareketli ortalamasıdır.

Tenkan sen = (En yüksek değer + En düşük değer) / 2 ( Geçmiş 9 bar için )

KIJUN SEN 

Geriye dönük 26 bardaki görülen en yüksek ve en düşük değerin hareketli ortalamasıdır.

Kijun sen = (En yüksek değer + En düşük değer) / 2 ( Geçmiş 26 bar için )

Görülen en düşük ve en yüksek değer , en yüksek ve en düşük kapanış değildir ! 

Tenkan Sen’e göre daha yavaş hareket eder ve daha düzdür.

Önemli bir destek direnç seviyesi göstergesidir.

Uzun düzlükler görüldüğünde fiyatın belli bir aralıkta gidip geldiğini ve piyasanın kararsız olduğuna işarettir.

Yatırımcılar fiyatların Kijun Sen e yakın olmasını isterler.Çünkü genelde fiyatlar Kijun sen etrafında dolanır.

TENKAN SEN VE KIJUN SEN KESİŞİMLERİ 

Tenkan Sen’in Kijun’u yukarıya doğru kesmesi AL sinyali olarak değerlendirilir.

Tenkan Sen’in Kijun’u aşağıya doğru kesmesi SAT sinyali olarak değerlendirilir.

SenkouSpanA ve SenkouSpanB

SenkouSpanA:

Tenkan Sen ve Kijun Sen değerlerinin ortalamasını 26 bar ileri ötelenmiş halidir.

SenkouSpanA = (Tenkan Sen + Kijun Sen) / 2 değerinin 26 bar itelenmiş halidir.

SenkouSpanB:

Geriye dönük şekilde 52 barda görülen en yüksek ve en düşük değerin hareketli ortalamasının 26 bar ileri ötelenmiş halidir.

SenkouSpanB = (Tenkan Sen + Kijun Sen) / 2 (Geçmiş 52 bar için)

Senkou Span A ve Senkou Span B birlikte ICHIMOKU bulutunu oluşturur.

Fiyat bulutun üzerindeyse Span A ve Span B birer destek olarak çalışır.

Fiyat bulutun altındaysa Span A ve Span B birer direnç olarak davranır.

Eğer fiyat bulutun üzerindeyse bu durum fiyatların yukarı yönde eğilimli olduğunu gösterir.

Eğer fiyat bulutun altındaysa bu durum fiyatların aşağı yönde eğilimli olduğunu gösterir.

Eğer fiyat bulutun içerisindeyse kararsız bir harekete işarettir ve fiyatın yön aradığını gösterir.

Kalın bulutlar 

Geçmişteki yüksek fiyat dalgalanmalarının sonucudur.Kuvvetli birer destek/direnç oluştururlar.

İnce bulutlar

Zayıf birer destek/direnç oluştururlar.Olası yukarı/aşağı yönlü kırılımların daha sık gerçekleştiği alanlardır.

Bulut etkileşimleri

Senkou Span B 52 günlük bir periyotta en yüksek ve en düşük değeri hesaplamada kullanıldığından ; fiyatlarda önemli değişmeler olmadıkça değer olarak çok fazla bir fark oluşmaz.Bu durumda düz bir yatay çizgi halini alacaktır.

Senkou Span B düz bir çizgi halindeyse ; 

Fiyat yukarıdaysa : Bu durumda SenkouSpanB önemli bir destek haline gelir.

Fiyat aşağıdaysa : Bu durumda ise SenkouSpanB önemli bir direnç haline gelir.

ICHIMOKU  Bulut yardımı ile gelecekle ilgili tahminler

Eğer 26 bar ilerideki öncü bulutta SenkouSpanB, SenkouSpanA’nın ÜZERİNDEYSE (Bulut gri) DÜŞÜŞ trendi beklentisi oluşturur.

Benzer şekilde ;

Eğer 26 bar ilerideki öncü bulutta SenkouSpanA, SenkouSpanB’nın ÜZERİNDEYSE (Bulut yeşil) YÜKSELİŞ trendi beklentisi oluşturur.

Eğer 26 bar ilerideki öncü bulut KALINSA :

-Bulut güçlü bir destek/direnç oluşturacaktır.

Benzer şekilde ; 

Eğer 26 bar ilerideki öncü bulut İNCEYSE :

-Bulut zayıf bir destek/direnç oluşturacaktır.

ICHIMOKU Bulut kesişimleri

SenkouSpanA ve SenkouSpanB 26 bar sonra kesiştiğinde bu durum potansiyel bir trend değişimi olarak algılanır.

-Eğer 26 bar ilerideki öncü bulutta SenkouSpanA, SenkouSpanB‘nin üzerine geçerse , düşüş trendi yerini yükseliş trendine bırakabilir beklentisi oluşur.

Aksine ise ;

-Eğer 26 bar ilerideki öncü bulutta SenkouSpanB, SenkouSpanA‘nın üzerine geçerse , yükseliş trendi yerini düşüş trendine bırakabilir beklentisi oluşur.