Piyasalarda teknik analiz açısından kullanılmakta olan iki piyasa adı Boğa ve Ayı piyasalarıdır. Peki nedir bu Ayı ve Boğa piyasalarının anlamı ;

Boğa Piyasası 

Boğa ve ayı piyasaları, birbirini takip eden her fiyat yükselişleri, kendinden önce gelen fiyatlardan daha yüksek seviyelere ulaşıp, her ikincil hareket bir öncekinden daha yüksek bir seviyede gerçekleşiyorsa, ana trend yükseliştedir ve bu piyasanın adı, boğa piyasasıdır.

Ayı Piyasası

Tersine, birbirini takip eden fiyatlardan, her yeni oluşan fiyat bir önceki fiyattan daha düşük seviyelerde gerçekleşiyorsa, her ikincil hareket fiyatları önceki yüksek seviyeye geri götürmede başarısız kaldığı zaman, ana trendin düşüş eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz ve bu piyasa, ayı piyasası olarak adlandırılmaktadır.